Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhoústí až ptáci

18. 3. 2012

 

1

Druhoústí Deuterostomia
2 Ostnokožci

Echinodermata

 

3 Stavba těla

 

pětipaprsčitě souměrné tělo; larvy bilaterální souměrnost. Ústa na ventrální straně (aristotelova lucerna)

4 Pedicelárie 

 

přísavky po celém povrchu živočicha, čistí, podávají, přidržují

5 Ambulakrální soustava

 

vznikla z coelomu;voda se do ní dostává madreporovou deskou; vybíhá z ní 5 ambulakrálních nožek(pohyb, dýchání, vylučování a cévní význam)

6 Sferidia

 

polohové orgány na břišní straně těla

7 Rozmnožování

 

gonochoristé;nepřímí vývoj, larva pluteus (bilaterálně souměrná)

8 Taxonomie

 

Ježovky, Lilijice, Hvězdice, Sumíši a Hadice)

9 Zástupci

 

Hvězdice ježatá, Ježovka jedlá, Sumýš obecný

10 Polostrunatci

 

Hemichordata

11 Notochord

 

obdoba struny hřbetní

12 Anatomie

 

žalud límec trup

13 Zástupci

 

Žaludovec malí

14 Rozmnožování

 

gonochoristé larva - tornárie

15    
16 Strunatci  Chordata
17 Společné znaky

 

trojvrstevní, coelom, bilaterálně souměrní, NS-trubicovitá ektodermální původ, TS- trubicovitá entodermální původ, cévní soustava uzavřená (kromě pláštěnců), srdce na ventrální straně mezodermální původ.

18 Pláštěnci

 

Tunicata (pouze mořští, ochraný plášť z tunicinu) dělí se na vršenky, salpy a sumky; dochází u nich k regresivnímu vývoji (larva vyvinutější než dospělec

19 Rozmnožování

 

hermafroditismus; pučení(nepohl. Rozmnožování)

20 Bezlebeční

 

(Acrania)

21 Kopinatci

 

Chorda dorsalis po celý život; zadní část těla má ploutevní lem

22 Trávící soustava

 

ústa;hltan (prolamován žab.štěrbinami);zachycen hypobranchiální rýhou; pokračuje dále trávící trubicí; na střevech jat.výběžek produkující enzym

23 Dýchání

 

celým povrchem těla; žábry se téměř nepodílí

24 CS

 

uzavřená, chybí srdce, krev bezbarvá

25 Vylučovací soustava 

 

párové ledvinové kanálky vedoucí podél hltanu

26 NS

 

nervová trubice vpředu rozšířená v míšní kanálek

27 Rozmnožování

 

gonochoristé bez sek.pojl.znaků; vývoj nepřímí oplození mimotělní

28 Rýhování

 

zygota;morula;blastula;gastrula

29 Obratlovci

 

(vertebrata)

30 Dělení

 

podle životního prostředí (vodní, suchozemští); prostředí v němž se vyvíjí zárodek (bezblaní, blanatí); podle uspořádání lebky (bezčelistnatí, čelistnatci)

31 Anatomie

 

bilaterální souměrnost; hlava, trup a ocas; chorda dorsalis aspoň v embryonálním vývoji později nahrazena páteří z obratlů

32 Bezblaní

 

vajíčka kladou do vody; nepřímí vývoj; ozn.: nižší obratlovci (paryby, ryby, obojživelníci)

33 Blanatí

 

vajíčka kladou na souš - vaječné obaly; vnější seroza, vnitřní amnion; žloutkový vak (vak s potravou) - allantois (vak s odpadními látkami); vyšší obratlovci (plazi, ptáci savci.

34 Bezčelistnatci

 

Agnatha vodní bez čelistí a končetin

35 Kruhoústí

 

Cyclostomata

36 Anatomie

 

hadovitý tvar; ploutevní lem; chrupavčitá kostra

37 Zástupci

 

Mihule potočni (minoha), Mihule mořská

38 Dýchání

 

žaberní koš (7 párů žab. Štěrbin)

39 CS

 

žilní (venozní) srdce, pouze odkysličená krev; krevní oběh uzavřený

40 NS

 

mozek s malou hmotností oproti míše

41 Vylučovací soustava 

 

prvoledviny

42 Smyslové orgány

 

čichový váček; jednoduché vnitřní ucho; nedokonalé oči; postraní čára (vzruchy ve vodě, orientace v kalné vodě)

43 Rozmnožování

 

gonochoristé larva minoha

44 Sliznatky

 

Myxiniformes endoparaziti ryb

45 Anatomie

 

oči přerostůé kůží; nemají přísavný terč; mají slizové žlázy

46 Čelistnatci

 

Gnathostomata

47 Pancířnatí

 

Placodermi

48 Anatomie

 

tělo kryto kostěným pancířem a šupinami; bezzubé čelisti; chorda po celý život

49 Paryby

 

Chondrichthyes

50 Žraloci

 

Selachiformes

51 Anatomie

 

vřetenovitý tvar těla; rypec; heterocerkní ocasní ploutev, 2 hřbetní a 1 řitní, hrudní a břišní jsou párové; kryt těla plakoidní šupiny; kostra chrupavčitá, páteř tvořena z amficélních obratlů, v trupové části žebra

52 Trávící soustava

 

hltan s 5 páry žaberních štěrbin, střevo se spirální řasou, játra o 10% celkové hmotnosti

53 Smyslové orgány

 

velké oči, čichové jamky; lorenziniho ampule (vnímají svalový potenciál pohybující se kořisti); dokonalý čich (vnímání krve)

54 Cévní soustava

 

žilné srdce (žilný splav, předsíň, komora a tepenný násadec); břišní aorta (5 párů žeb tepen); hřbtní aorta; v krvi velké množství močoviny které vyrovnává osmotický tlak mořské vody

55 Vylučovací soustava

 

prvoledviny, rektální žláza - vylučování solí z těla

56 Rozmnožování

 

gonochoristé bez pohl dimorfizmu; vajíčka nebo živá mláďata; vnitřní oplození

57 Zástupci

 

lovci- žralok šedý/ kladivoun/ lidožravý;planktofágové - žralok veliký; Benthofágové - pilonos japonský, žralok různozubý

58 Rejnoci

 

Rajiformes

59 Anatomie

 

ploché tělo; ocas v meč.výběžek

60 Zástupci

 

parejnok elektrický; piloun obecný; rejnok ostnatý; trnucha obecná

61 Chiméry

 

Holocephalia

62 Chiméra hlavatá

 

4 žaberní štěrbiny; zuby destičkovité nejsou doplňovány; místy plakoidní šupiny 

63 Obojživelníci

 

Amphibia

64 vývoj

 

gonochoristé s nepřímím vývojem, larva (pulec) ve vodě dospělec na souši (při 8 stupních upadají do stavu strnulosti a při -2 hynou)

66 Blanatí Obratlovci

Amniota

 

67 Plazy

Reptilia

 

68 poikilotermní

s promněnlivou tělní teplotou

 

69 3 tělesné typy

Ještěrkovitý(ještěrky,hatérie,krokodýlovéú) , hadovitý (hadi a beznohé ještěrky) , želvovitý (želvy)

 

70 chromatofory

změna barvy

 

71 Kryt těla 

šupiny ektodermálního původu, pokožka, škára, pigmentové buňky (u krokodýlů kostěné destičky), opotřebená pokožka se se svléká po částech odíráním o vegetaci. Nahrazuje ji nová

 

72 kryt těla hadi

na hřbetě a bocích těla šupiny na břišní straně štítky

 

73 kryt těla želvy

hřbetní část krunýře- carapax spodní-plastron

 

74 páteř

atlas a čepovec 8-krk; 22-hrudní a bederní nesou žebra (prvních 5 párů žebra pravá);2- křížové; různý počet ocasních (u hadů není hrudník)

 

75 TS

hltan jícen svalnatý žaludek tenké střevo (přední oddíl dvanácterník vývody z jater a slinivky břišní) další oddíl tenkého střeva tlusté střevo kloaka

 

76 dýchací soustava 

v dutině ústní se vyvinulo kostěné patro, které oddělilo dýchací cesty od dutiny ústní

 

77 sluch 

vnitřní a střední ucho- bubínek vnější zvukovod jedna sluchová kost

 

78 zrak

akomodace změnou tvaru čočky; oči hadů a gekonů mají víčka srostlá 

 

79 VS párové pravé ledviny, močovody ústí do moč.měchýře a ten do kloaky 
80 vejcoživorodost ovoviviparní- slepýš, ještěrka živorodá, užovka hladká
81 hatérie

rhynchocephalia (hatérie novozélandská)

 

82 želvy

testudinata suchozemské (želva sloní/ žlutohnědá/ zelenavá) vodní (kajmanky, matamata, karety, kožnatky, želvy bahení)

 

83 krokodýlové

crocodyla(aligátor severoamerický, kajman černý, krokodýl nilský, gaviál indický)

 

84 šupinatí

squamata ještěři (slepíšovití, scinkovití, leguánovití, agamovití, gekonovití, varanovití, chameleonovití) hadi ( užovkovití, korálovití, zmijovití, hroznýšovití 

 

85 Ptáci 

Aves

 

86 Kryt těla

tenká kůže s jednou jedinou žlázou (biskup)

 

87 peří pokožkovitého původu (prachové, obrysové, rýdovací, letky)


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář