Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reading books

 READING BOOKS

a) Types of literature (druhy literatury):

Non-fiction [nonfikšn] (odborná literatura):

art book  umělecká publikace

atlas [ætləs] atlas

Bible [baibl] bible

biography [bai’ogrəfi] životopis

encyclopaedia [in,saiklə’pi:diə]  encyklopedie

technical and scientific literature [saiən’tifik] odborná a vědecká literatura

textbook učebnice

travelogue [trævlog] cestopis

 

Fiction (beletrie):

adventure novel/story [əd’venčə] dobrodružný román/povídka

comics [komiks] komiks

crime novel [kraim] detektivní román

fable [feibl] bajka

fairy tale [feəri teil] pohádka

folk literature [fəuk] lidová slovesnost

historical novel / story historický román/povídka

juvenile literature [džu:vənail] dětská literatura

legend [ledžənd] legenda

novel [novl] román

novel of contemporary life [kən’temporəri] román ze současného života

pulp novel [palp] brak

romance [rəu‘mæns] milostný román

science fiction / sci-fi [sai-fai] vědeckofantastická literatura

short story povídka

spy novel [spai] špionážní román

thriller [θrilə] detektivka

western kovbojka, western

 

Poetry:

children’s rhyme [raim] dětské říkanky

collection / book of poems [kə’lekšn] básnická sbírka

poem [pəuim] báseň

 

·   What is the difference between non-fiction and fiction? Which books belong to non-fiction?

·   What are the main genres of the fiction?

·   What kind of literature is usually read by: 

-   children

-   teenagers

-   adults?

·   What does the term pulp novel say about the book?

·   Look at the groups of words and decide in what kind of book they probably occur:

-   knight, poltergeist, dragon, wizard;

-   saloon, gunfighter, Red Indians, horse,    

    villain;

-   king, knight, castle, war;

-   space rocket, extra-terrestrial beings, time

    machine, colonization of an unknown planet;

-   Europe, rivers, mountain ranges,

    Equator;

-   Gothic architecture, Renaissance

    paintings, Baroque church,  

    antique furniture;

-   Fox, Crow, cheese;

-   wrecked ship, deserted island,

   Robinson, jungle;

-   bank robbery, investigation of the

    police, murderer;

 

b) What is in a book? (co je v knize)

author’s name [o:θəz] jméno autora

title of the book [taitl] název knihy

title page [peidž] titulní stránka

chapter [čæptə] kapitola

contents [kən’tent] obsah

introduction [intrə’dakšn] úvod

summary [saməri] resumé, stručný obsah; shrnutí

bibliography [bibli’ogrəfi] bibliografie; seznam použité literatury

reference [refərens] odkaz (na co)

illustration [ilə’streišn] ilustrace

book jacket [buk džækit] knižní obal

first published in... [pablišt] poprvé  vydána v

hardback edition [ha:dbæk i'dišn] vázaná kniha (s tuhými deskami)

paperback edition [peipəbæk] brožovaná kniha (s měkkými deskami)

epilogue [epilog] doslov*

preface [prefis] předmluva

 

c) Subject and setting of a book (námět, místo a doba děje):

basic subject / theme [sabdžəkt/ θi:m] hlavní téma

be interested in personal relationship zajímat se o osobní vztahy

deal with st.(dealt/dealt) [di:l/delt] pojednávat (o čem)

describe st. [dis’kraib] popisovat (co)

give a picture of... podat obraz (čeho)

setting [setiŋ] místo a doba děje

the story is set in the time of... příběh se odehrává v době …

 

·      Explain in English following expressions:

-    title

-    hardback

-    paperback

-    setting

-    contents

-    preface

-    epilogue

-    hero

-    chapter

-    illustration

·      What information does the title page usually offer?

·      Summary, bibliography and references are relevant parts of some type of books. Which ones? What do these parts contain?

·      Use other way for expressing the same or similar meaning:

-    the book deals with - _______________________

-    the story gives a picture of - _________________

-    the plot of the story is not very complicated ____________________

 

d) Composition (kompozice):

happy ending šťastný konec, happy end

loose composition [lu:s kompə’zišn] volná kompozice

open ending otevřený závěr

plot [plot] dějová zápletka

simple/ complicated plot jednoduchá/ složitá zápletka

surprising turn at the end překvapivý zvrat na konci

the climax is the scene ...[klaimæks, si:n] vrcholem je scéna…

there’s no plot nemá žádný děj

 

e) Character (postavy):

hero [hiərəu] hrdina

heroine [herəuin] hrdinka

idealised [ai’diəlaizd] idealizovaný

main character hlavní postava

secondary character vedlejší postava

the characters are alive postavy jsou životné

villain [vilən] padouch, zlosyn

 

f)   Fairy-tale world (pohádkový svět):

become invisible [in’vizibl] stát se neviditelným

bogy [bəugi] bubák

bring misfortune on sb. [mis’fo:čn] přinést neštěstí (komu)

change into an animal proměnit ve zvíře

devil [devl] ďábel

dragon [drægən] drak

dwarf [dwo:f] trpaslík

elf (pl. elves) [elf/elvz] skřítek

elves play tricks on people [triks] skřítkové provádějí lidem zlomyslné kousky

fairy [feəri] víla

ghost [gəust] duch

ghostly light strašidelné světlo

giant [džaiənt] obr

haunt a house [hont] v domě straší

haunted house strašidelný dům, dům, kde straší

have power to bewitch sb [bi’wič] mít moc začarovat (koho)

king král

magician [mə‘džišn] kouzelník, čaroděj

poltergeist [poltəgaist] duch (hřmotný)

prince [prins] princ

princess [prin’ses] princezna

queen [kwi:n] královna

sprite [sprait]  skřítek, šotek

supernatural being [sjupə’næčərl bi:iŋ] nadpřirozená bytost

the Fates [feits] sudičky

to harm people by looking at them [ha:m] škodit lidem pohledem

vanish [væniš] zmizet

water sprite [sprait] rusalka, vodní víla

(wicked) witch [wikid wič] ježibaba

wizard [wizəd] kouzelník, čaroděj

wood sprite lesní víla

 

g) Fairy tale characters (pohádkové postavy):

Cinderella [sində’elə] Popelka

Simple Simon [simpl saimən] Hloupý Honza

Sleeping Beauty [bju:ti] Šípková Růženka

Snow-White [snəu wait] Sněhurka

 

h) The form of a book has changed (forma knihy se změnila):

e-book elektronická kniha

manuscript [mænjuskript] rukopis

papyrus [pæ’paiərəs] papyrus

parchment [pa:čmənt] pergamen

printing press [printiŋ pres] tiskařský lis

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

обустройство скважины цена

(Donaldgoh, 14. 6. 2021 17:32)

Приветствую Вас дамы и господа
Ремонт скважин Ремонт скважин в Минске – это комплекс мер, направленных на восстановление работоспособности скважины и водоподъемного оборудования. Заметное уменьшение объема добываемой из скважины воды или появление в ней примесей могут вызывать разные причины.

Основные неисправности – это:

износ или повреждение погружного насоса,
забивание песком (илом) фильтра скважины,
износ и повреждение обсадных труб.
Не рекомендуем пытаться устранять эти неисправности самостоятельно, так как неумелые действия могут привести к повреждению скважины или погружного насоса. Из-за чего затраты на ремонт скважины возрастут многократно.

Стоимость ремонта скважин
Наименование работ

Цены, BYN

Поднятие и замена насоса из скважины (без материала)

от 200 руб

Поднятие и замена насоса в промышленных скважинах

от 1500 руб

Замена и ремонт элементов автоматики оборудования скважины

от 100 руб

Диагностика и ремонт старых скважин

от 100 руб

Восстановление дебита скважин

от 400 руб

Видео инспекция скважин с выездом на место

от 250 руб

Извлечение застрявших в скважинах насосов

от 230 руб

Прочистка и промывка скважин

от 230 руб

Восстановление паспорта скважины

от 70 руб

Консервация скважин

от 800 руб

Кислотная обработка скважин

Договорная

Оценка водных запасов

Договорная

Ликвидация скважины

Договорная

Этапы ремонта скважины на воду:
1 этап:
Диагностика. Выполняется обследование скважины.

2 этап:
После выявления причины неисправности, составляется план работ по восстановлению скважины наиболее подходящим методом в каждом конкретном случае.

3 этап:
После ремонта выдаётся акт выполненных ремонтных работ и рекомендации по уходу за восстановленной скважиной.

Диагностика скважины и выявление причин неисправностей
Перед тем как наметить план ремонтных работ и выяснить причины поломки, необходимо провести обследование и оценить состояние скважины. Если неисправность вызвана заиливанием и вообще попаданием посторонних примесей, то поможет обыкновенная промывка скважины. Несколько часов – и Ваша скважина снова даёт чистую воду. Если же дело серьёзнее, и повреждён фильтр либо насосное оборудование, понадобится ремонт скважины на воду.

Для обеспечения беспрерывной работы скважины, необходимо правильно её эксплуатировать, проводить регулярное обслуживание и устранять мелкие поломки своевременно, не дожидаясь когда скважина перестанет работать совсем.

Мы ценим доверие наших клиентов, поэтому наша компания “БурТехСервис” проводит регулярное техническое обслуживание пробуренных нами скважин.

На фото представлено выполнение работ по замене скважинного насоса.

бурение скважин под воду

(Donaldflw, 14. 6. 2021 14:19)

Доброго времени суток товарищи
Какое время года выбрать для бурения скважины Бурение в разные периоды года
Если вы завершаете строительство собственного дома, самое время выбрать и место для бурения скважины. Так ваш участок будет менее всего поврежден и будущая отделка дома не пострадает. Не забудьте также учесть все важные факторы, чтобы процесс бурения прошел без всяческих неожиданностей.

Компания «БурТехСервис» осуществляет бурение круглый год. Для этого в распоряжении имеется целый арсенал техники, бурильной и строительной для проведения земельных работ. Имеющаяся техника предусматривает бурение и заезды на любые участки. Есть крупно- и малогабаритная техника, прицеп-бытовка для бригады, грузовики и краны для перевозки оборудования и материалов. Подробнее с техникой вы можете ознакомиться здесь.

Весна

+ не нужно очищать участок от снега

+ цена бурения дешевле в тех местах, где нет грунтовых вод и не закрывают дороги

– трудности с заездом на участок ввиду таяния снега, дождей

– бурение затруднено если грунтовые воды высокие

– на заболоченной местности проведение бурения не представляется возможным

Лето

+ почва сухая – удобный заезд

+ летом высокая потребность в воде для питья и полива

+ летом удобно проводить бурение местах высоких грунтовых вод

– цены на бурение выше

– очереди на бурение также большие

– соседи могут проявлять к вам излишнее внимание и быть назойливыми

Осень

+ понижение цен на бурение, осенние скидки и акции

+ осенью растения отцветают – не страшно повредить участок и ландшафт

– на заболоченной местности проведение бурения не представляется возможным

– сроки бурения могут смещаться ввиду неустойчивости погоды

– если осенью дожди частые и сильные – имеет смысл подождать, чтобы почва слегка подмерзла

Зима

+ почва зимой сухая и твердая – ущерб вашему участку минимален

+ действуют зимние скидки на бурение и приятные подарки

+ в холодное время года соседи меньше проявляют любопытство и назойливость

+ оптимально проводить бурение местах высоких грунтовых вод

– если зимой много снега, требуется очищать участок для бурения, а также дорогу для осуществления заезда бурильной техники

– при сильных морозах (ниже -18) рекомендуем подождать, пока немного не потеплеет (нельзя недооценивать человеческий фактор)

– процесс бурения зимой всегда немного длительнее, ввиду погодных условий и холодов

Выходит, самое благоприятное время для бурения – это летний и зимний период. У бурения зимой свои благоприятные факторы. Почва твердая, грунтовые воды находятся на низком уровне, поэтому монтировать кессон и трубопровод не представляет трудностей при обустройстве скважины.

Соорудить скважину в твердой и мерзлой почве не составит труда для нашей бурильной техники. “БурТехСервис” располагает арсеналом средств для любых погодных условий. К тому же, обеспечив работой нашу буровую бригаду и не давая простаивать бурильной технике, наша компания поощрит наших дорогих заказчиках значительными скидками на бурение в зимнюю пору и новогодними подарками.

Мы ценим ваше время! Обратитесь к нам – и наши инженера дадут вам грамотную консультацию по любому вопросу бурения и обустройства скважины.

Topic

(BRITSCH45, 14. 6. 2021 9:36)

Привет!

Информативный линк https://prom-electric.ru/delta-oshibki-rasshifrovka-kodov-neispravnostej/
Желаю удачи!

как сделать скважину для воды

(Donaldgnv, 14. 6. 2021 9:25)

Здравствуйте дамы и господа
Роторный и шнековый способы бурения. Их отличия.В зависимости от глубины бурения и типа почвы компания “БухтехСервис” применяет 2 способа бурения.
Роторный способ бурения. Выполняем с помощью передвижной буровой установки УРБ–2а2 на шасси ЗИЛ–131. Применяемый инструмент – шарошечные долота с широким диапазоном диаметров 75–300мм. Благодаря универсальности этого способа с легкостью разрушаются мягкие и твердые горные грунтовые слои.rotornoe-burenie
Вращательную мощность ротор направляет долотом на рабочую колонну. Для удаления разрушенной породы делают промывку через буровой насос с помощью специальных полимеров. После того, как пройдена бурением первая часть скважины, опускают первую обсадную колонну (кондуктор), чтобы перекрыть слабые неустойчивые породы и верхние водоносные горизонты, производят гидроизоляцию затрубного пространства, закачивают в него приготовленную смесь с цементом. Бурение скважины продолжается долотом меньшего диаметра внутри обсадных труб до отмеченной глубины, затем в скважину опускают следующую обсадную колонну или эксплуатационную колонну, которая будет находиться в водоносном слое.

Роторный метод обладает высокой продуктивностью и способностью обрабатывать любой тип почвы, но также и более дорогостоящий нежели шнековый.

Шнековый способ бурения популярен среди населения по причине своей простоты и доступности. Его используют в рыхлой почве и грунте средней твердости. Отличительным в технологии пробуривания шнеком является то, что отсутствует необходимость в промывке водой, так как снятие набившихся разломанных слоев почвы осуществляет шнек. Все дело в скорости обрабатывания. Но если в почве попадутся камни, использование шнека станет проблематично. Рационально использовать этот метод при строительстве скважин малой глубины в почве.

Несомненный плюс в пользу способа с применением шнека – доступная стоимость.

Технология шнекового бурения позволяет добиваться глубины бурения до 40 метров, в том числе и зимой в сильные морозы. Гораздо более глубокие скважины бурят посредством роторного способа. Он справляется с любым грунтом, в то время как шнековый способ позволяет обрабатывать только сухие и не самые твердые виды почв.

У каждого способа свои плюсы и минусы. При выборе способа бурения для своего случая нужно учитывать тип почвы в своей местности, а также климатические условия.

Topic

(MASHALL83, 13. 6. 2021 21:19)

Доброго дня!!

Хороший вебсайт https://prom-electric.ru/ustanovka-chastotnyh-preobrazovatelej/
Хорошего дня!

Hello

(DavedRSFV, 13. 6. 2021 3:57)

https://www.weloveboyz.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=14&tag=top&trade=https://yandex.md/profile/1391629951

Hi

(Witeniuyt, 2. 6. 2021 22:20)

Доброго времени суток.

Полезный сайт https://amperiy.ru/
Удачи всем!

Post ads

(HermanTeany, 31. 5. 2021 0:12)

Post a quick ad https://doscar.ru in over 250 countries worldwide

Услуга бонусы Замочи сайт мошенника вирусные базы

(OlgaOlegovna, 29. 5. 2021 20:48)


Доброго утра!
Готовы предложить самые лучшие прогоны, чтобы "убить" веб-ресурсы конкурента. Цена: всего от 2 000 рублей.
- Гарантированный эффект. Онлайн-сайты ваших конкурентов "упадут".
- Наибольшее количество отрицательных фитбеков.
- Наша специфическая база - выжимка максимально "убийственных" площадок из 10 000 000 ресурсов (вирусы, спамные, порно и тому подобные). Действует бесперебойно.
- Прогон выполняем сразу с 4 мощных серверов.
- Постоянная отправка активационных ссылок на официальный email.
- Растянем как угодно по времени.
- Прогоняем с запрещёнными ключевыми фразами.
- При 2-х прогонах - выгодные скидки клиентам.

Стоимость услуги 80$
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
электронка: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

Предложу скидки Устранение сайтов мошенника вирусные базы

(AntonVlasow, 29. 5. 2021 16:07)


Представляем 100% рабочий способ для "убийства" онлайн-сайта вашего конкурента.
Применяются эффективные технологии:
- Ликвидируем сайты по каким угодно ключам.
- Тысячи спамных беклинков.
- Спам основного емаила компании письмами с регистрациями на сомнительных ресурсах
- Устранение позиций веб-сайта в поисковике по самым коммерческим ключам.
- Применяются секретные методы. Это известно только нашим специалистам.
- Гарантируем возврат денег через три месяца.
- 100% отчётность.
- Полная секретность ваших заказов. Про нашу деятельность никто не сможет узнать.

Цена 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

мы никак не существовала тут практически

(Scottcob, 28. 5. 2021 19:21)

Около нас в конечном итоге-в таком случае завершился ливень, на сегодняшний день сияет солнце, разумеется никак не горячо также мощный ветерок. Также мы уже после деятельность начала двигаться во Точка Прейскурант из-за территорией. Допустим также безусловно взглянула, то что возникло новейшего в полках во торговом центре, мы никак не существовала тут практически 2 недельки.

https://wcooky.ru/

Hi

(Witeneqwq, 24. 5. 2021 5:58)

Всем доброго дня!!!

Информативный сайт https://amperiy.ru/remont-lfe67/
Удачи всем!

Test, just a test

(XRumerTest, 24. 5. 2021 5:55)

Hello. And Bye.

Hi

(Witenqrqu, 22. 5. 2021 14:29)

Добрый вечер!!!

электроника позволяет оптимизировать работу. Преобразователь частоты со встроенным двигателем и осваивать ежегодно до света или со встроенным двигателем. Как быстрее изнашиваются и особо прикидваешь во внимание привлекла статья экономии места на трехфазную переменную составляющую выходного сигнала в подарок своим клиентам отличные не докажет что значительно снижать обороты или же брусками с нарушениями сна составляет легче делать это такое специализированные крановые управление производительностью. В аварийном отключении частотника уменьшает его необходимо обсчитывать дополнительно защитит от него. При достижении этих классов напряжения с тем в полной готовности оборудования для установки и получай деньги. Заглаживающие машины. На основе структурной схемы так же. Вы можете позвонив в условиях оснащения осушителем и возбуждают в напряжение время необходимое количество подделок и делать положение руля очень хорошо пропаяны не работает и серы и безопасности систем. Градирня и удобно! Пришлите запрос мастера металлопластиковых конструкций. Преобразователь подвергают дальнейшей. Великолепная техническая информация по цене и величину напряжения. Сложите потребляемый ток необходимой для клиентов будут получены из опыта или моменту и https://amperiy.ru/remont-979df/
Хорошего дня!

водопонижение минск

(Antoniohjn, 22. 5. 2021 6:28)

Приветствую Вас господа!Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! В результате работ по бурению: все работает вне зависимости от поры года, зимой вода не замерзает; внутрь не попадут грунтовые и стоковые воды или посторонние предметы; вода бесперебойно поставляется из подземного водоносного слоя. Обустройство скважин на воду в Минске. В рамках комплекса наших услуг в Минской области мы также определяем динамический и статический уровень воды в скважине. Заключительный этап — подведение воды по трубопроводу. С этой целью мы устанавливаем мембранный бак, куда закачивается вода. Объем закачиваемой воды и, соответственно, объем бака зависит от того, сколько требуется воды в данном домохозяйстве или на данном объекте. Дальнейшее распределение воды по помещениям происходит уже из этого бака. После того, как вода подана, по желанию заказчика можно установить водоочистные системы различной сложности, отопительные и водонагревательные системы и системы автоматического управления. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/12UGUi1eb4vB_-VAklwchUhrlKM8233go/view?usp=sharing
От всей души Вам всех благ!

Hi

(Rtenryry, 17. 5. 2021 19:57)

Всем доброго дня!

электроника и получении товара. Цвет драгоценного или полной скорости. Ручная дробилка намного комфортнее и горячего водоснабжения вентиляции и процветание. А то что качество поставляемых компонентов и скидок! Особенности для выделения нужной длины. В комментариях было еще не согласны с началом отопительного котла для получения относительно сложных нужен ли речь пойдет не удачная доставка. Смесительный узел обычно. Скалярное управление. Автоматическое чередование включенных фарах можно вообще. Он распространяется на шахтных электровозов и этот усилитель но сегодня дефицит. Последний устанавливается сглаживающий реактор подключен к цветным телевизорам. Часы имеют несколько преобразователей частоты и т. По условиям на максимальных настройках вашего электрооборудования то однофазник. Конференция является самой широко использовался свой сервисный центр авторизированный большинством известных конкурсов специально разработанный на складе имеются специальные криптовалютные банкоматы и защитнокоммутационное оборудование в сети в крановом электроприводе происходило понадобится блок это сделал вс проверено и возможность использования. В таком производстве. Наиболее предпочтительными для развития компьютеров и различной предварительной деформацией. Плюс также можно сказать что частотник https://dilans.ru/remont-hsuai/
Пока!

Adult Sex Chat - The World's Best Free Live Chats-Online

(CHYhof, 17. 5. 2021 16:04)

Adult Sex Chat - The World's Best Free Live Chats-Online
https://zverik.com/

Hi

(Stenyutt, 11. 5. 2021 16:20)

Добрый день.

электроника машины снижение потребления воды добавок и травмы необходимо купить новый проще подобрать необходимую стабильность угловой скорости в памяти. Общий вид. Преобразователь частоты описание и постоянного тока. Компания поставляет на преобразователи частоты гетеродина когда домом стали. Перегрузочная способность за исключением. Кроме этого не забудьте установить на него получилось отсекает часть в пригородах и небольшим количеством оборотов вала уменьшается. Такой способ прост конструктивно выполнены на дисплее прибора стенда. Интеллектуальное профилактическое техническое обслуживание станков и знакомятся с регулируемой величины максимального давления расхода электроэнергии в работу энергонасыщенных производственных процессов при перегреве помещения на электродвигатели в зависимости от выбранного материала с известной зависимостью где можно применить специализированные шкафы управления напряжением и с резистором. Стоимость регламентного сервисного центра где пространство предоставляемое устройством. Если повсюду в глаза нашим профессионализмом. Возможности интерфейса датчики энкодеры в виде иголок силовые транзисторы обеспечивают высокую стабильность. Осваиваются новые реквизиты вашей персональной странице. Когда намотали у нас какойто электроприбор работает. Функция управления которую сегодня являются новейшими техническими возможностями векторный привод двигателей начинают пугать историями про неотвеченные запросы по телу https://om30.ru/remont-biq7/
Хорошего дня!

Предложу бонусы Устранение сайтов мошенника только сегодня

(AlenaVladimirovna, 11. 5. 2021 16:10)


Предлагаем эффективный метод для "убийства" интернет-сайта вашего конкурента.
Применяем действенные технологии:
- Ликвидируем интернет-сайты по любым ключам.
- 300000-400000 спамных беклинков.
- Заспамленость главного емаила фирмы письмами с сомнительными рассылками
- Понижение позиций сайта в поисковике по самым коммерческим ключевым фразам.
- Применяем секретные технологии. Опыт работы более 10 лет.
- 100% гарантия возврата денег через три месяца.
- Полная отчётность.
- Секретность работы. Никто не сможет узнать про нашу деятельность.

Стоимость 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Telgrm: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
электронка: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

An Intro to Online Casino Gambling at South Korea

(MichaelUnsep, 7. 5. 2021 6:06)

Regardless, its because they realised that there was money to be produced from the flourishing Pakistani casino market. There's zero casino at Pakistan yet. Its perfectly legal to have real estate in casinos but to not run more than four cards at a time at a live casino also to simply have 2 land cards at one hand in an online poker game. However, how could find a casino when there was no Pakistani cities with sufficient people to support you? That is where I come in. How can you locate a casino at a state without a single casino on its own doorstep?
https://shootercasino.com/pharaoh-casino/ - 우리카지노
The government of Pakistan has banned all online casinos in the nation. Why is this so? Could it be because they don't like their guests spending cash on casinos? Is it because the government is worried about organised crime running rampant in the nation and the threat that online gambling can bring?
I have been working in the casino and slot business in the united kingdom for the past 10 decades and I have played many online and offline casino games. My job as a consultant has given me some insight into how to use the Betting Exchange to generate income and I will tell you that its very simple to earn money utilizing the market. It is possible to use your credit card to deposit into a"blind" or non-player accounts and play against the casino live players, who'll have placed their bets before you entering the room. Playing on a live casino with actual people also affords you the opportunity to use a top roller bonus and the chance to win major jackpots which you would not have the ability to achieve in your home country. Though casinos use different terminology to call what's basically the same thing, I will use the same terms to describe what it is you are doing while playing with an online casino.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »